Faf Yaşam Koçu Neuro Lİnguistic Programming çalışma alanını kullanır. Kısaca “NLP”

Neuro: Sinir sistemi ve beyin. Beş duyumuz arcılığıyla dünyayı algılarız. Bunları bilinçli ve bilinçsiz düşüncelere dönüştürürüz. Dünyayı algılayış biçimimize göre davranış üretiriz. Davranışı değiştirebilmek için algılayışımızı değiştirmeliyiz.Koçluk sisteminin kullandığı yöntemlerin hedefi budur.

Linguistic: Dilin kullanımı kişiliğin dış yansımasıdır. NLP, davranış değişikliği sağlarken dilden yararlanır. Davranış değişikliği gerçekleştiğinde dil de değişir.

Programming: Tecrübeler oluşma süreçleri içinde incelenir NLP teknikleri kullanılarak yeniden programlanır.
Yaşam Koçluğu psikoterapideki Geştalt yaklaşımının, her bireyin, doğuştan var olan potansiyellerini açığa çıkarabilme dürtüsüne sahip olduğu görüşünü benimser.
Bireylerin, kendilerini gerçekleştirmelerini amaçlar.

Bireyin olmadığı birinin özelliklerini sahiplenmeye çalışması yıkıcı bir etki yaratır.
Birey kendi özelliklerini ve potansiyelini fark etmeli, özelliklerine ve potansiyeline sahip çıkmalıdır.

Birey:
• Kendisini daha çok geliştirmeye ve büyümeye,
• Kendisini ve çevresini, kendine özgü bir şekilde anlamaya,
• Sahip olduğu, duygu, düşünce, beden, ihtiyaç, istek,algı, ilişki tarzlarıyla bir bütün olarak var olmaya eğilimlidir.

Yaşam Koçluğu uyguladığı tekniklerle bireyin bunları gerçekleştirmesini sağlar.

FİLİZ AŞIK Yaşam Koçu

Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunuyum.

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretmeni olarak deneyimlerimi zenginleştirmek için edindiğim; Yaşam Koçluğu, Öğrenci Koçluğu, Drama Eğitmenliği sertifikaları önümde yeni bir yol açtı.

Yaşam Koçluğu deneyimime Helpa Akademiyle başladım.

Yaşam Koçluğu, Öğrenci Koçluğu ve Kariyer Koçluğu olarak tanımlanan kişisel danışmanlık hizmetlerimi özel ofisimde sürdürmekteyim.

Yargısız bakış açısı koçlukta en önemli meziyettir. Bu özelliğim bana önyargılardan arınmış bir gözlem gücü kazandırıyor. Danışanımın var olan potansiyelini ortaya çıkarmak ve geliştirmek için eşsiz bir donanım sunuyor.

Size Yaşam Koçu olarak güç, cesaret ve güven veren, farkındalık yaratan bir iletişim sunmaya hazırım.